Gizli Bahçe Konakları Botanik Mahallesi

genel kurul duyurusu
25 Ocak 2017, Çarşamba
Gizlibahçe Yönetimi
Devamını göster...

 

 

GİZLİBAHÇE KONAKLARI (4184 PARSEL) BOTANİK MAHALLESİ

OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

 

Değerli Kat Maliki, 

Gizlibahçe Konakları 4184 Parsel Botanik Mahallesinin OLAĞAN GENEL KURULU aşağıda belirtilen tarihte, yerde ve gündem ile yapılacaktır. Buna göre; 

İstanbul ili Tuzla İlçesi Aydınlı Köyü İzzet Kabadayı Sokak No:33 adresinde yer alan Gizlibahçe Konakları, Botanik Mahallesi, Kat Malikleri Kurulu Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem çerçevesinde 21 OcakCumartesi günüsaat 11’00de A3 Blok altında bulunan Bistrocafe’de yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise28 OcakCumartesi günüsaat11.00 de aynı yerde, aynı gündem ile ve çoğunluk sağlanmasına bakılmaksızın yapılacaktır.

 Gündem;

1.    Atatürk ve devlet büyükleri için saygı duruşunda bulunulması.

2.    Divan başkan ve üyelerinin (Bir başkan, bir kâtip ve bir oy sayım memurundan oluşan üç kişilik başkanlık divanının ) seçimi ve tutanakların imza yetkisi…

3.    Yönetim Kurulu tarafından kat maliklerine bilgi verilmesi.

a)         Faaliyet raporu hakkında genel bilgilendirme.

b)        Faaliyet döneminin mali özeti.

4.    Faaliyet dönemi ile ilgili denetim raporunun okunması.

5.    Yönetim Kurulu Başkanının 2016 yılı değerlendirme konuşması.

6.    Ortak alanlar konusunda bilgilendirme.

7.    Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.

8.    Denetim Kurulunun ibra edilmesi.

9.    Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçilmesi.

10. Denetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçilmesi.

11. Blok temsilcileri kurulunun seçilmesi.

12. 2016yılı işletme projesinin görüşülerek oylanması ve karara bağlanması.

13. Dilek ve temenniler.

14. Kapanış.

Toplantıya katılmanızı, asaleten katılamamanız halinde, ekte örneği bulunan vekâletname ile kendinizi, temsil ettirmenizi rica ederiz.

 

Saygılarımızla,                 

Botanik Mahallesi Site Yönetim Kurulu

 

 

 

VEKÂLETNAME

 

Aydınlı mahallesiGizlibahçe Konakları Tuzla –İstanbul adresindeki Gizlibahçe Konakları Botanik Mahallesi’ndeki maliki bulunduğum taşınmaz ile ilgili 21 Ocak 2017 Cumartesi günü yapılacak olan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni tam yetkili olarak temsile, alınacak kararları ret veya kabule, görüş bildirmeye, adıma oy kullanmaya ......................................................Adlı kişiyi vekil nasp ve tayin ediyorum. Yeter sayı sağlanamadığı takdirde, işbu vekâlet 28 Ocak 2017 tarihinde yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerlidir.

 Gereğini arz ederim.

 Vekâlet Veren Malikin:

 Daire no:

Adı, Soyadı:

Tebligat Adresi:

İrtibat telefonu (Tercihen cep):

Tarih: ….. / ….. / 2017

 

İmza:

 

 Tarafımdan yönetime teslim edilen işbu vekâletnamede bulunan imzanın yukarıda adı ve soyadı ile diğer bilgileri yazılı kat malikine (veya hissedarına) ait olduğunu tasdik ederim.

 Vekilin Adı-Soyadı ve imzası

  

NOT1: Vekaletname İle İlgili Hususlar

 1.    Kat Mülkiyeti Kanunu’nda (KMK) değişiklik yapan 5711 sayılı Kanun ile ilgili olarak KMK md. 31 uyarınca “Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekâlet verecekleri birisi temsil eder.” hükmünün yer aldığını ve ayrıca yönetim planımızın 23. maddesi gereğince “asaleten kullanılan oya ilave olarak vekâleten en fazla 3 oy kullanılabilecektir” bilgilerinize sunarız.

 2.    Vekâletnameler ıslak imzalı olmalıdır. Faks ve fotokopi ile alınan vekâletname geçerli sayılmayacaktır. 


genel kurul duyurusu
12 Şubat 2015, Perşembe
Gizlibahçe Yönetimi

12 Şubat 2015, Perşembe
Gizlibahçe Yönetimi

TAPU YAZISI
12 Şubat 2015, Perşembe
Gizlibahçe Yönetimi

MUVAFAKATNAME ÖRNEĞİ
12 Şubat 2015, Perşembe
Gizlibahçe Yönetimi

'announcement',21549,0,'0'
'announcement',21334,0,'0'
'gallery',322,0,'1'
'announcement',20981,0,'0'
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
İstanbul
24.11.2017
13,3°C
Hissedilen 13,3°C
Nem %79
13,3°13,9°12:0014,4°13,9°13,9°%115:0013,3°%213,9°%312,8°%418:0012,2°%411,7°%511,1°%521:0017:39
25 Kasım
Cumartesi
Açık
Açık
26 Kasım
Pazar
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
27 Kasım
Pazartesi
Yağmur
Yağmur
­­­15,6°C

7,8°C
­­­16,7°C

11,1°C
­­­16,7°C

9,4°C

Tekil ziyaretci sayıları
Bugün (Son 24 saat içerisinde)
5 Ziyaretçi
Bu hafta
25 Ziyaretçi
Bu ay
93 Ziyaretçi

'announcement',20816,0,'0'
'gallery',298,0,'1'
'announcement',20594,0,'0'
'announcement',20407,0,'3'Memnuniyet anketi
Yeni web sitemiz hakkında ne düşünüyorsunuz?
Mükemmel
5
İyi
Orta
2
Kötü